Gabinet Bukowiec
Bukowiec, ul. Sienkiewicza 4, 95-006 Brójce
T: (+48) 608 000 028
Gabinet Łódź
ul. Piasta Kołodzieja 17, 92-413 Łódź
T: (+48) 793 788 666, (+48 42) 670 70 10

Polityka prywatności

Nota prawna 

Właścicielem strony internetowej w domenie www.art-dental.eu („Serwis”) jest Art-Dental Centrum Stomatologii Estetycznej z siedzibą w Łodzi, przy ul. Dostojewskiego 5/18, prowadząca działalność o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 727-243-61-75 (zwana dalej ArtDental). Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu korzystania z Serwisu Internetowego  (dalej „Regulamin”), który określa zasady korzystania z Serwisu Internetowego  (dalej „Serwis”) oraz ewentualnego wykorzystania treści w nim zawartych poza Serwisem.

1. Korzystając z Serwisu Internetowego www.art-dental.eu(Serwis) użytkownik akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się je przestrzegać

2. Wszelkie prawa do informacji zawartych w Serwisie, w tym do nazw oraz znaków towarowych, przysługują ArtDental oraz objęte są ochroną wynikającą z Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz.83 z późn. zm.) oraz z Ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.

3. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem w poszanowaniu praw własności intelektualnej.

4. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodne z powyższymi zastrzeżeniami oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

5. Użytkownik Serwisu ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron informacji lub ich fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do ArtDentallub wykorzystywanych przez Art-Dental za zgodą osób uprawnionych. Żadna część informacji zawartych w Serwisie nie może być wykorzystywana w celach komercyjnych, w szczególności poprzez kopiowanie w całości lub części, transmitowanie elektroniczne lub w inny sposób modyfikowana lub wykorzystywana bez uprzedniej pisemnej zgody Art-Dental. Żadna część informacji zawartych w Serwisie nie może być wykorzystana w sposób naruszający dobre obyczaje, normy społeczne, w sąsiedztwie lub na portalach i serwerach zawierający treści rasistowskie, faszystowskie, erotyczne, pornograficzne, lub w inny sposób naruszający zasady etykiety i netykiety w tym zakresie.

6. Użytkownik Serwisu ma prawo do podawania adresu strony internetowej Serwisu, publikowania zamieszczanych wizualizacji bądź cytowania informacji zawartych w Serwisie pod warunkiem prezentowania w/w materiałów łącznie z adresem Serwisu, z zastrzeżeniem postanowień punktu 5 niniejszego Regulaminu.

7. Art-Dentalnie ponosi odpowiedzialności za szczegółowość, aktualność oraz kompletność informacji składających się na zasoby niniejszego Serwisu. Art-Dental oświadcza, że informacje stanowiące zasób Serwisu są zbierane i aktualizowane z dołożeniem należytej staranności.

8. Art-Dentalinformuje, że dane zawarte w Serwisie mają jedynie i wyłącznie charakter informacyjny. Art-Dental nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wykorzystania zasobów niniejszego Serwisu przez użytkownika, a w szczególności za szkody powstałe z tytułu wykorzystania zasobów niniejszego Serwisu w jakichkolwiek okolicznościach. Art-Dental nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji, podjętych przez użytkownika w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów Serwisu.

9. Art-Dental zastrzega sobie prawo do decydowania o treści informacji umieszczonych w Serwisie, w tym do wprowadzania zmian w całości lub w części informacji zawartych w Serwisie oraz do okresowego lub całkowitego wycofania informacji, jej części lub całego zasobu informacyjnego Serwisu z użytkowania w sieci Internet, bez wcześniejszego powiadomienia użytkownika.

10. Art-Dentalnie ponosi odpowiedzialności za zawartość innych stron www oraz serwisów internetowych, nie stanowiących własności Art-Dental, ani nie będących w dyspozycji Art-Dental, do których odnośniki (linki) zostały zamieszczone w niniejszym Serwisie.

11. Art-Dental nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z Serwisu lub braku możliwości korzystania z Serwisu Art-Dental nie jest odpowiedzialny za szkody spowodowane przez jakąkolwiek wadę Serwisu, błąd, pominięcie lub opóźnienie transmisji danych z Serwisu, wirus komputerowy lub awarię linii telekomunikacyjnej albo systemu. Takie ograniczenie odpowiedzialności skuteczne jest również w przypadku, gdy przedstawiciele Art-dentalzostali poinformowani o możliwości powstania szkody.

12. Prezentowane Serwisie dane w żadnym wypadku nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Faktyczne parametry oferty handlowego, w szczególności cena, dostępność jak i inne dane mogą odbiegać od informacji wskazanych w Serwisie, a prezentowany cennik zawiera tylko wybrane zabiegi oferowane przez Art-Dental. Z uwagi na specyfikację branży stomatologicznej plan i koszt leczenia można precyzyjnie określić dopiero na podstawie badania i konsultacji z lekarzem stomatologiem.

Dane osobowe

1.1 Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, w rozumieniu Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), jest Art-Dental Centrum Stomatologii Estetycznej z siedzibą w Łodzi 92-507, przy ul. Dostojewskiego 5/18, prowadząca działalność o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 727-243-61-75 zwana dalej Administratorem.

1.2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą jedynie w celu świadczenia usług.

1.3. Posiada Pani/Pan prawo do:

1.4. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu świadczenia usług przez Administratora oraz w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa. Użytkownik nie będzie otrzymywać informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

1.5. Administrator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

1.6. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Administratora danych osobowych innemu niż Administrator administratorowi danych.

1.7 Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

1.8. Dane osobowe Użytkowników są chronione przez Administratora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym.

Pliki cookies

1. Administrator używa plików cookies, aby zapewnić Użytkownikom większą efektywność Serwisu oraz bezpieczeństwo.

2. Pliki cookies są to pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu Użytkownika. Pliki cookies umożliwiają Serwisowi rozpoznawanie preferencji Użytkownika. Korzystając z Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Serwis plików cookies. Ograniczenie przez Użytkownika stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności Serwisu.

3. W każdej chwili Użytkownik może zarządzać swoimi ustawieniami cookies.

a. Firefox: support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
b. Opera: help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
c. Internet Explorer: windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/delete-manage-cookies
d. Chrome: support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
e. Safari https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Serwisu lub podmioty z nim współpracujące w szczególności usługi Google (http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/) oraz Facebook (http://pl-pl.facebook.com/help/cookies) .

5. Serwis wykorzystuje pliki cookies do:

6. Serwis wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies: